Luhtikoti Ky

Luhtikoti ky on yksityinen hoiva-alan yritys, joka on aloittanut
toimintansa v. 1999. Tuolloin perustettiin Kouvolan Kankaroon ryhmäkoti Luhtari. Vuonna 2004 toiminta laajentui Kouvolan Ravikylään perustetulla Ryhmäkoti Veskarilla ja vuonna 2007 Vesannolle perustetulla Niinikodilla. Luhtikoti ky:n toiminnanperustana on asiakaslähtöisen, laadukkaan asumispalveluntuottaminen kehitysvammaisille henkilöille. Toiminnallaan Luhtikoti Ky takaa asiakkailleen turvallisen asuinympäristön, jossa jokainen saa yksilönä tarvitsemansa tuen.

Jokaisella asiakkaalla on oma tukihenkilö ja henkilökohtainen arkipäivän suunnitelma.
Laadun kriteerit Luhtikodissa asetetaan asiakkaan hyvinvoinnin
näkökulmasta. Henkilökuntamme koostuu moniammattillisesta
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Henkilökunnan ammattitaitoa
ylläpidetään jatkuvalla kouluttautumisella.

 “Me olemme koti”

“Tunteakseen elämänsä arvokkaaksi ja yksilölliseksi
tarvitsee jokainen kodin, jossa voi kokea olonsa  turvalliseksi
ja osallistua ryhmän ja yhteiskunnan toimintaan
sekä saada kokemuksia.Jokapäiväisessä elämässä 
ihmisellä on oikeus tulla kuulluksi, saada ilmaista itseään
sekä saada tarvitsemansa tuki.”