Luhtari

Luhtikoti ky:n kuuluva Luhtari on yksityinen
kehitysvammaistenryhmäkoti, joka sijaitsee Kouvolan
Kankarossa. Ryhmäkoti Luhtari on perustettu vuonna 1999.
Luhtari on syntynyt asiakkaiden tarpeesta kodikkaaseen ja
turvalliseen asumiseen. Luhtarin toiminnalliset perusperiaatteet
lähtevät laadukkaiden ja asiantuntevien palveluiden
tuottamisesta, joiden lähtökohtana ovat aina asiakkaiden
tarpeet ja toiveet. Ryhmäkoti on tarkoitettu ikääntyville asiakkaille ja se kykenee vastaamaan myös vaikeimmin vammaisten tarpeisiin.Toiminnallaan Luhtarin tulee taata asiakkailleen turvallinen asuinympäristö,jossa jokainen saa
yksilönä tarvitsemansa tuen.

Asuinpaikkoja Luhtarilla on kuusi ja yksi tilapäisen hoidon
paikka. Luhtari on tavallinen omakotitalo, jossa jokaisella
asukkaalla on oma huoneensa. Yhteis iä tiloja ovat olohuone,
keittiö, takkahuone ja tietenkin pesu – ja wc- tilat. Jokainen
huolehtii itse oman huoneensa siisteydest ä viikoittaisella
siivouksella avustettuna. Luhtarilla on myös mukavat
askartelu ja toiminta tilat. Tilat on rakennettu talon yh teyteen
vanhan autotallin tiloihin. Nämä tilat mahdollistavat
toiminnalliset yhteiset tuokiot sekä erilaisten projektien
toteuttamisen.

Tilapäishoidon paikka on tarkoitettu kehitysvammaisille henkilöille,
jotka asuvat kotonaan vanhempien kanssa. Tilapäishoito voi kestää muutamasta tunnista
pidempiin intervallijaksoihin.
Luhtarin tilapäispaikkoja käyttävät sekä lapset että vanhemmat
kehitysvammaiset henkilöt.

Henkilökunta

Henkilökuntaa talossa on viisi ohjaajaa. Ohjausta
annetaan moniammatillisessa yhteistyössä, sillä
henkilökunta koostuu monen eri ammattialan taitajista.
Kaikilla ohjaajilla on sosiaali – ja terveysalan koulutus
mm. sairaanhoitaja, sosionomi ja lähihoitaja, lasten- ja
nuorten erityisohjaaja jne. Ohjaajan tehtävänä on
kulkea rinnalla, ohjata ja tukea asukasta hänen
arjessaan.

Asukkaat

Asukkaiden arkipäivä koostuu pienistä kotiaskareista, joita jokainen hoitaa itsenäisesti omien
voimavarojen ja kykyjensä mukaan. Useimmat
asukkaista käyvät erilaisissa erityisryhmille
järjestetyissä harrastuksissa kuten partio,
palloilukerho, muskari ja valokuvaus – ja draamakerho.
Luhtikodilta alkunsa saanut KeHy ( Kehitysvammaisten
Hyvinvointiyhdistys) järjestää erilaista toimintaa niin
omille kuin muualla asuvillekin. Kehitysvammaisille on
kuukausittain kokkikerhoa ja diskoa, joissa asukkaat
voivat tavata ystäviään muualta Kouvolan alueelta.

Luhtarin asukkaat tekevät paljon retkiä sekä
Suomessa että ulkomailla. Omien taloudellisten
resurssien mukaan matkataan välillä aurinkoon
loikoilemaan. Myös kotimaassa matkaillaan.
Kesäisin vieraillaan usein Savon sydämessä
sijaitsevassa yhdessä Luhtikod in yksikössä.
Siellä vietetään monesti viikko tai kaksi.
Asukkaiden elämä koostuu hyvin normaalista ja
tavallisesta arjesta kute n meidän kenen tahansa
elämä. Yksi keskeisimmistä toiminnan
tavoitteista onkin yhteiskunnallinen osallisuus ja
integroituminen muuhun väestöön. Se näkyy
asukkaiden elämässä joka päivä esim. kauppa,
kirjastoja uimahallireissuilla jne. kaikessa
toiminnassa, johon asukkaat osallistuvat oman
toimintakykynsä rajoissa.

Asukkaat ovat tiiviisti yhteydessä omaan
perheeseensä ja sukulaisiinsa. Vierailuja tehdään puolin ja toisin.
Yhteistyö perheiden ja omaisten kanssa on
myös henkilökunnan kannalta ensiarvoisen
tärkeää. Omaisille järjestetään vuosittain
vanhempainiltoja yms. kahvittelutilaisuuksia,
missä perheet pääsevät jakamaan
kokemuksiaan samanlaisessa
elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa.
Luhtarilla on ovet auki sukulaisille, ystäville ja
tuttaville.