Veskari

Luhtikoti ky:n kuuluva Veskari on yksityinen
kehitysvammaistenryhmäkoti, joka sijaitsee Kouvolan
Ravikylässä. Ryhmäkoti Veskari on perustettu v. 2004.
Veskari on syntynyt asiakkaiden tarpeesta
kodikkaaseen ja turvalliseen asumiseen. Veskarin toiminta-ajatuksena on olla nuorten ja nuorten aikuisten itsenäisyyteen ja elämänhallintaan kasvattava koti. Veskarin toiminnalliset perusperiaatteet lähtevät laadukkaiden ja asiantuntevien palveluiden tuottamisesta, joiden lähtökohtana ovat aina asiakkaiden tarpeet ja toiveet. Toiminnallaan Veskarin tulee taata asiakkailleen turvallinen asuinympäristö, jossa jokainen saa yksilönä tarvitsemansa tuen.

Asuinpaikkoja Veskarilla on seitsemän ja yksi tilapäisen hoidon paikka. Veskarilla tilapäishoito voidaan toteuttaa myös asumisvalmennuksena.
Veskari on tavallinen omakotitalo, jossa jokaisella
asukkaalla on oma huoneensa. Yhteisiä tiloja ovat olohuone,
keittiö, takkahuone ja tietenkin pesu – ja wc- tilat. Jokainen
huolehtii itse oman huoneensa siisteydestä viikoittaisella
siivouksella avustettuna.

Henkilökunta

Henkilökuntaa talossa on viisi ohjaajaa. Ohjausta annetaan
moniammatillisessa yhteistyössä, sillä henkilökunta koostuu
monen eri ammattialan taitajista. Kaikilla ohjaajilla on sosiaali -
ja terveysalan koulutus mm. sairaanhoitaja, sosionomi ja
lähihoitaja, lasten ja nuorten erityisohjaaja jne. Ohjaajan
tehtävänä on kulkea rinnalla, ohjata ja tukea asukasta hänen
arjessaan.

Asukkaat

Veskarin toiminta perustuu normaaliin kotielämään arkiaskareineen.
Arkipäivisin asukkaat käyvät työ- tai päivätoiminnassa.
Virikkeellinen päivätoiminta on kehitysvammaisille tärkeää.
Useimmat asukkaista käyvät erilaisissa erityisryhmille
järjestetyissä harrastuksissa kuten partio, palloilukerho,
muskari sekä valokuvaus – ja draamakerho. Luhtikodilta alkunsa
saanut KeHy (Kehitysvammaisten Hyvinvointiyhdistys)
järjestää erilaista toimintaa niin omille kuin muualla
asuvillekin. Kehitysvammaisille on kuukausittain kokkikerhoa ja
diskoa, joissa asukkaat voivat tavata ystäviään muualta
Kouvolan alueelta.

Viikonloppuisin järjestetään toimintaa
oman talon asukkaiden kesken. Käydään
teatterissa, elokuvissa, liikunta
harrastuksissa ja välillä vaan ollaan
kotosalla. Lauantai on tietenkin tärkeä
päivä saunomisineen ja herkutteluineen.
Asukkaat käyvät mielellään myös
kehitysvammaisille kohdennetuissa
tapahtumissa mm. discot ovat erittäin
suosittuja, siellä he tapaavat vertaisiaan.
Toisinaan järjestämme yhteistä
toimintaa myös Luhtikoti Ky:n toisen
ryhmäkodin Luhtarin väen kanssa.